PPC Reklama Praha
Pay Per Click kampaně 2024

PPC (Pay Per Click) reklama je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak získat okamžitou návštěvnost na váš web. V tomto článku se podíváme na všechny důležité aspekty PPC reklamy, abyste mohli využít její potenciál naplno.

Kdy použít PPC Pay Per Click

Zvýšení online viditelnosti SEO Praha Vinohrady

Nové weby

Pokud jste právě spustili nový web a potřebujete okamžitou návštěvnost, PPC vám může rychle přivést nové návštěvníky.

Přilákání cílených zákazníků​ Praha Vinohrady

Přilákání cílených zákazníků

Díky optimalizaci pro správné klíčové slova přivedete na svůj web lidi, kteří aktivně hledají právě to, co nabízíte

Rozšíření tržního dosahu Praha Vinohrady

Propagační akce

Pokud máte časově omezenou nabídku nebo speciální akci, PPC vám může pomoci rychle oslovit vaše cílové publikum.

Rozšíření tržního dosahu Praha Vinohrady

Konkurenční trhy

V odvětvích s vysokou konkurencí může být obtížné dosáhnout vysokých pozic v organickém vyhledávání, takže PPC může být efektivním způsobem, jak se dostat před vaše konkurenty.

PPC je efektivní nástroj digitálního marketingu, který může výrazně zvýšit návštěvnost vašeho webu a zlepšit konverze. Při správném nastavení a optimalizaci může PPC kampaň přinést vysokou návratnost investice a pomoci vám dosáhnout vašich marketingových cílů. Pokud potřebujete pomoc s nastavením PPC kampaní, neváhejte se obrátit na odborníky z Kolman.it, kteří vám rádi pomohou dosáhnout nejlepších výsledků.

PPC Reklama Praha Pay Per Click kampaně 2024​

Co je to PPC

PPC je model internetové reklamy, kde inzerenti platí pokaždé, když je na jejich reklamu kliknuto. Jedná se o způsob, jak si koupit návštěvnost, místo abyste se o ni snažili získat organicky. Tento model reklamy je velmi efektivní, protože umožňuje přesné cílení na specifické publikum.

Inzerenti mohou nastavit své reklamní kampaně tak, aby se zobrazovaly uživatelům na základě demografických údajů, zájmů, geografické polohy a dalších kritérií. To znamená, že vaše reklamy budou vidět lidé, kteří mají největší pravděpodobnost, že se stanou vašimi zákazníky, což zvyšuje efektivitu vašich reklamních kampaní.

Navíc Pay Per Click reklama poskytuje okamžité výsledky. Jakmile spustíte svou kampaň, vaše reklamy se mohou začít zobrazovat téměř okamžitě, což je výhodné pro firmy, které potřebují rychle získat návštěvnost nebo propagovat časově omezené nabídky.

Jedním z hlavních přínosů kampaně je schopnost přesně sledovat a měřit výkon kampaní. Reklamní platformy poskytují podrobné analytické nástroje, které vám umožňují sledovat počet kliknutí, zobrazení, konverzí a návratnost investic. To vám umožňuje neustále optimalizovat své kampaně a dosahovat lepších výsledků.

Jak PPC funguje

PPC reklama funguje na principu aukce. Inzerenti si vybírají klíčová slova, která jsou relevantní pro jejich podnikání, a nabízejí cenu, kterou jsou ochotni zaplatit za každé kliknutí na jejich reklamu. Když uživatel zadá do vyhledávače jedno z těchto klíčových slov, vyhledávač provede aukci mezi všemi inzerenty, kteří si toto klíčové slovo zvolili. Reklamy se pak zobrazují na základě kombinace nabízené ceny a relevance reklamy.

Výhody PPC reklamy

 • Rychlé výsledky: Na rozdíl od SEO, které může trvat měsíce, než přinese viditelné výsledky, PPC reklama může přinést návštěvnost na váš web téměř okamžitě po spuštění kampaně.

 • Kontrolované náklady: Inzerenti mají plnou kontrolu nad svým rozpočtem. Můžete nastavit denní nebo měsíční limity výdajů a upravovat je podle potřeby.

 • Přesné cílení: PPC umožňuje cílit na velmi specifické publikum podle demografických údajů, geografické polohy, zájmů a chování online.

 • Měřitelné výsledky: PPC platformy jako Google Ads poskytují podrobné analytické nástroje, které umožňují sledovat výkon vašich kampaní v reálném čase. Můžete snadno vidět, kolik kliknutí vaše reklamy získaly, kolik vás to stálo a jaká byla konverzní míra.

Nevýhody PPC oproti SEO

PPC má několik nevýhod ve srovnání s SEO, které by měli firmy zvážit při plánování své digitální marketingové strategie. Jednou z hlavních nevýhod PPC je jeho krátkodobá povaha a vysoké náklady. Jakmile přestanete platit za kliknutí, vaše reklamy se přestanou zobrazovat a návštěvnost okamžitě klesne. Navíc, ceny za kliknutí mohou být velmi vysoké, zvláště v konkurenčních odvětvích, což může rychle vyčerpat váš marketingový rozpočet. 

Naopak, SEO poskytuje dlouhodobé výsledky za nižší náklady, protože jakmile dosáhnete vysokých pozic v organických výsledcích, vaše stránky mohou generovat návštěvnost zdarma. Další nevýhodou PPC je, že reklamy jsou často vnímány jako méně důvěryhodné než organické výsledky, což může vést k nižší míře prokliků a zapojení uživatelů. Na rozdíl od toho, dobře optimalizovaný obsah pro SEO může budovat důvěru a autoritu, což vede k vyšší loajalitě a lepšímu dlouhodobému vztahu se zákazníky.

Nevýhody Pay Per Click

 • Krátkodobá povaha a vysoké náklady PPC: Jakmile přestanete platit za kliknutí, vaše reklamy se přestanou zobrazovat a návštěvnost okamžitě klesne. Ceny za kliknutí mohou být velmi vysoké, zejména v konkurenčních odvětvích, což může rychle vyčerpat váš marketingový rozpočet.
 • Dlouhodobé výsledky a nižší náklady SEO: SEO poskytuje dlouhodobé výsledky za nižší náklady. Jakmile dosáhnete vysokých pozic v organických výsledcích, vaše stránky mohou generovat návštěvnost zdarma.
 • Méně důvěryhodné PPC reklamy: Reklamy jsou často vnímány jako méně důvěryhodné než organické výsledky, což může vést k nižší míře prokliků a zapojení uživatelů.
 • Budování důvěry a autority SEO: Dobře optimalizovaný obsah pro SEO může budovat důvěru a autoritu, což vede k vyšší loajalitě a lepšímu dlouhodobému vztahu se zákazníky.

PPC vs. organická návštěvnost (SEO)

PPC (Pay Per Click) a SEO (Search Engine Optimization) jsou dvě hlavní strategie pro získávání návštěvnosti na webových stránkách. Každá z těchto metod má své vlastní výhody a nevýhody a často se používají společně pro dosažení co nejlepších výsledků. Zde se podíváme na hlavní rozdíly mezi PPC a SEO.

PPC (Pay Per Click)

 • Okamžité výsledky: Jednou z největších výhod PPC reklamy je její schopnost přinést okamžitou návštěvnost. Jakmile spustíte svou kampaň, vaše reklamy se mohou začít zobrazovat téměř okamžitě.

 • Platba za kliknutí: U PPC platíte za každé kliknutí na vaši reklamu. To znamená, že platíte pouze za návštěvnost, kterou skutečně obdržíte, což může být velmi efektivní způsob, jak spravovat svůj rozpočet na reklamu.

 • Přesné cílení: PPC umožňuje velmi přesné cílení na specifické demografické skupiny, geografické oblasti, zájmy a chování uživatelů. To znamená, že můžete oslovit přesně ty lidi, kteří mají největší pravděpodobnost, že se stanou vašimi zákazníky.

 • Flexibilita a kontrola: PPC kampaně lze rychle upravovat a optimalizovat na základě výkonu. Můžete snadno měnit text reklamy, klíčová slova, rozpočet a cílení.

 • Viditelnost: Reklamy z PPC kampaní se zobrazují na prominentních místech, jako jsou horní části výsledků vyhledávání nebo na partnerských webech, což může zvýšit viditelnost vaší značky.

SEO (Search Engine Optimization)

 • Dlouhodobé výsledky: SEO je zaměřeno na dlouhodobé zlepšení viditelnosti webu v organických výsledcích vyhledávání. Ačkoli může trvat několik měsíců, než se projeví výsledky, výhody SEO mohou být trvalé.

 • Náklady: SEO vyžaduje investici času a prostředků na optimalizaci webu a tvorbu obsahu, ale jakmile dosáhnete vysokých pozic, organická návštěvnost je v podstatě zdarma. To může vést k nižším dlouhodobým nákladům ve srovnání s neustálým placením za PPC.

 • Důvěryhodnost a autorita: Webové stránky, které se umisťují vysoko v organických výsledcích vyhledávání, jsou často vnímány jako důvěryhodnější a autoritativnější. Uživatelé mají tendenci více důvěřovat organickým výsledkům než placeným reklamám.

 • Širší pokrytí klíčových slov: SEO umožňuje optimalizovat obsah pro širokou škálu klíčových slov a témat, což může přivést více různorodou návštěvnost na váš web.

 • Lepší uživatelská zkušenost: Optimalizace pro SEO často zahrnuje zlepšení uživatelského zážitku na vašem webu, jako je rychlost načítání stránek, mobilní optimalizace a kvalitní obsah.

Zvyšte viditelnost svého webu a přilákat více návštěvníků? Naše profesionální služby SEO Praha vám pomohou dosáhnout vyšších pozic ve vyhledávačích a zlepšit online přítomnost vaší firmy. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme optimalizovat váš web pro maximální výkon!

Kombinace Pay Per Click a SEO

Kombinace PPC a SEO může být velmi efektivní strategií. PPC vám může pomoci získat okamžitou návštěvnost a viditelnost, zatímco SEO pracuje na dlouhodobém zlepšení organické návštěvnosti a důvěryhodnosti vašeho webu. Používání obou metod společně vám umožní maximalizovat váš dosah a optimalizovat náklady na digitální marketing.

Kdy použít PPC

PPC reklama je ideální pro:

 1. Nové weby: Pokud jste právě spustili nový web a potřebujete okamžitou návštěvnost, PPC vám může rychle přivést nové návštěvníky.

 2. Propagační akce: Pokud máte časově omezenou nabídku nebo speciální akci, PPC vám může pomoci rychle oslovit vaše cílové publikum.

 3. Konkurenční trhy: V odvětvích s vysokou konkurencí může být obtížné dosáhnout vysokých pozic v organickém vyhledávání, takže PPC může být efektivním způsobem, jak se dostat před vaše konkurenty.

Jak začít s PPC

Začít s PPC je relativně jednoduché. Potřebujete si vytvořit účet na reklamní platformě, jako je Google Ads nebo Facebook Ads, nastavit své kampaně a reklamy a určit rozpočet.

Jak správně nastavit PPC kampaň

Správné nastavení PPC kampaně zahrnuje výběr správných klíčových slov, vytvoření přesvědčivých reklamních textů, nastavení cílení a rozpočtu a průběžnou optimalizaci kampaně na základě analytických dat.

Jak funguje Google reklama

Google reklama, známá také jako Google Ads, je jednou z nejpoužívanějších PPC platforem na světě. Tato platforma umožňuje inzerentům vytvářet reklamy, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání Google a na dalších partnerských webech Google.

Google Ads funguje na principu aukce. Inzerenti nabízejí částky, které jsou ochotni zaplatit za kliknutí na jejich reklamu, na konkrétní klíčová slova, která jsou relevantní pro jejich podnikání. Když uživatel zadá dotaz, který obsahuje tato klíčová slova, Google Ads provede aukci mezi všemi inzerenty, kteří na tato slova nabízejí.

Výsledná pozice reklamy není určena pouze nabízenou částkou, ale také relevancí reklamy. Google používá několik faktorů k hodnocení relevance, včetně kvality reklamy, relevance klíčových slov a kvality vstupní stránky, na kterou reklama vede. Tento systém zajišťuje, že uživatelé vidí nejrelevantnější reklamy, které odpovídají jejich hledaným výrazům.

Reklamy, které mají vysokou kvalitu a relevanci, mohou získat vyšší pozici za nižší cenu za kliknutí. To znamená, že dobře optimalizované reklamy mohou být efektivnější a ekonomičtější než reklamy, které jsou méně relevantní. Tento systém podporuje inzerenty, aby vytvářeli vysoce kvalitní a relevantní reklamy, které poskytují uživatelům hodnotu.

Google Ads také nabízí širokou škálu nástrojů a funkcí pro optimalizaci kampaní, včetně možností cílení na specifické demografické skupiny, geografické oblasti a zájmy uživatelů. Díky těmto možnostem mohou inzerenti přesně cílit své reklamy na publikum, které je pro ně nejdůležitější, a dosáhnout tak lepších výsledků a vyšší návratnosti investice.

Příklad reklamy PPC

Příklad PPC reklamy může být textová reklama ve výsledcích vyhledávání Google. Když uživatel zadá dotaz „nejlepší restaurace v Praze“, zobrazí se reklama na konkrétní restauraci, která nabízí speciální nabídky. Tato reklama se objeví nad organickými výsledky vyhledávání, což znamená, že je jednou z prvních věcí, které uživatel uvidí.

Textová reklama může obsahovat atraktivní nadpis, například „Nejlepší restaurace v Praze – Speciální nabídky dnes!“, který přitáhne pozornost. Pod nadpisem může být krátký popis, například „Navštivte naši restauraci a vychutnejte si výjimečné pokrmy za skvělé ceny. Rezervujte online a získejte slevu 10% na první návštěvu.“

Reklama také obsahuje odkaz na webové stránky restaurace, kde mohou uživatelé provést rezervaci nebo si prohlédnout menu. Díky tomu, že je reklama cílená na specifická klíčová slova jako „nejlepší restaurace v Praze“, zvyšuje se šance, že ji uvidí lidé, kteří hledají právě takovou službu, což zvyšuje pravděpodobnost kliknutí a návštěvy restaurace.

Zdroj: Wikipedia Platba za kliknutí

Kolman.it logo SEO Optimalizace

Kolik stojí PPC reklama

Cena PPC reklamy se liší v závislosti na několika faktorech, jako je konkurence ve vašem oboru, klíčová slova, která cílíte, a kvalita vašich reklam. Obecně se ceny za kliknutí mohou pohybovat od několika centů až po desítky korun.

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu, je geografické cílení. Reklamy cílené na vysoce konkurenční trhy, jako jsou velká města nebo země s vysokou kupní silou, mohou být dražší než reklamy cílené na méně konkurenční oblasti.

Kromě toho může cena záviset na denní době a dni v týdnu, kdy je reklama zobrazována. Například reklamy zobrazované během pracovních hodin mohou být dražší než ty zobrazované večer nebo o víkendu.

Výše nabídek ostatních inzerentů také hraje roli. Pokud mnoho inzerentů soutěží o stejná klíčová slova, cena za kliknutí se může výrazně zvýšit.

Důležitým aspektem je také kvalita vaší reklamy a vstupní stránky. Vyhledávače, jako je Google, používají skóre kvality k hodnocení relevantnosti a užitečnosti vašich reklam. Vyšší skóre kvality může snížit náklady na kliknutí, protože vyhledávače upřednostňují kvalitní reklamy.

Dalším faktorem, který může ovlivnit cenu, je sezónnost. Během určitých období, jako jsou svátky nebo nákupní sezóny, může být konkurence vyšší, což zvyšuje cenu za kliknutí.

Celkově je důležité pravidelně monitorovat a optimalizovat své PPC kampaně, aby se dosáhlo co nejlepšího poměru cena/výkon. Sledování výkonu kampaní a přizpůsobování nabídek, cílení a obsahu reklam může vést k lepší efektivitě a nižším nákladům.

Je PPC efektivní

Ano, PPC je velmi efektivní, pokud je správně nastavená a optimalizovaná. Umožňuje cílit na specifické publikum, což zvyšuje šance na konverze a zlepšuje návratnost investice.

Jednou z hlavních výhod PPC reklamy je její flexibilita. Můžete rychle upravovat své kampaně, testovat nové reklamy a cílit na různé segmenty publika. To znamená, že můžete okamžitě reagovat na změny na trhu nebo ve vašem oboru a optimalizovat své kampaně pro dosažení nejlepších výsledků.

PPC také poskytuje podrobné analytické nástroje, které vám umožňují sledovat výkon vašich kampaní v reálném čase. Můžete přesně vidět, kolik kliknutí, zobrazení a konverzí vaše reklamy získaly, což vám umožňuje lépe porozumět tomu, jak vaše kampaně fungují a kde můžete provést zlepšení.

Další výhodou PPC je možnost cílení na specifické demografické skupiny, geografické oblasti, zájmy a chování uživatelů. To vám umožňuje oslovit přesně ty lidi, kteří mají největší pravděpodobnost, že se stanou vašimi zákazníky, a tím maximalizovat efektivitu vašich marketingových investic.

Navíc PPC reklama umožňuje kontrolu nad vaším rozpočtem. Můžete nastavit denní nebo měsíční limity výdajů a upravovat je podle potřeby, což vám umožňuje lépe spravovat své marketingové výdaje a dosahovat lepší návratnosti investice.

Konečně, díky rychlosti, s jakou můžete získat výsledky z PPC kampaní, je tato metoda ideální pro testování nových produktů, služeb nebo marketingových strategií. Můžete rychle zjistit, co funguje, a optimalizovat své kampaně tak, aby dosahovaly maximálního efektu.

Celkově vzato, pokud je PPC reklama správně nastavena a průběžně optimalizována, může být velmi efektivní nástrojem pro zvyšování návštěvnosti, konverzí a celkové návratnosti investice.

3 druhy digitálního marketingu pro malé podniky

PPC má smysl pro mnoho podniků, protože nabízí rychlé výsledky a flexibilitu při nastavení a úpravě kampaní. Pomáhá zvýšit viditelnost a přivést relevantní návštěvníky na váš web.

Rozdíl mezi SEO a PPC

SEO (Search Engine Optimization) je proces zlepšování viditelnosti webu v organických výsledcích vyhledávání. SEO se zaměřuje na dlouhodobé výsledky a trvalou návštěvnost. Optimalizace zahrnuje techniky, jako je zlepšení obsahu, technická optimalizace webu a získávání kvalitních zpětných odkazů. Výsledky SEO mohou trvat déle, než se projeví, ale jakmile dosáhnete vysokých pozic, mohou být tyto výsledky trvalé a nevyžadují neustálé výdaje.

PPC (Pay Per Click) je placená forma reklamy, která poskytuje okamžitou návštěvnost. Inzerenti platí za každé kliknutí na jejich reklamu. PPC reklamy se zobrazují nad nebo vedle organických výsledků vyhledávání a mohou být cílené na specifické klíčová slova, demografické skupiny nebo geografické oblasti. Výhodou PPC je rychlé získání návštěvníků a možnost přesně sledovat návratnost investice. Jakmile však přestanete platit za reklamy, návštěvnost z PPC se okamžitě zastaví.

Zatímco SEO vyžaduje čas a trpělivost k dosažení vysokých pozic, PPC umožňuje rychlé získání návštěvníků. SEO a PPC mohou být nejefektivnější, když se používají společně, protože kombinace dlouhodobých organických výsledků a okamžité placené návštěvnosti může výrazně zvýšit celkový výkon digitální marketingové strategie.

Pay Per Click Praha PPC

PPC reklama je klíčovým nástrojem v digitálním marketingu, který může výrazně zvýšit návštěvnost a konverze. Správně nastavená a optimalizovaná PPC kampaň je investicí, která se může rychle vrátit. Pokud potřebujete pomoc s PPC kampaněmi, kontaktujte odborníky z Kolman.it a využijte jejich zkušeností pro dosažení nejlepších výsledků v roce 2024.

Druhy placené reklamy

Existuje několik druhů placené reklamy, které mohou podniky využívat k propagaci svých produktů a služeb. Jedním z nejčastějších typů je PPC (Pay Per Click) reklama, kde inzerenti platí pokaždé, když uživatel klikne na jejich reklamu. Tento model je populární na platformách jako jsou Google Ads a Bing Ads. PPC reklamy se zobrazují nad nebo vedle organických výsledků vyhledávání a mohou být velmi efektivní při získávání rychlé návštěvnosti a zvýšení viditelnosti značky. Dalším typem je PPM (Pay Per Mille), také známá jako CPM (Cost Per Mille), kde inzerenti platí za každých tisíc zobrazení jejich reklamy, bez ohledu na to, kolikrát na ni bylo kliknuto. Tento model je často používán pro bannery a jiné vizuální reklamy na webových stránkách.

Dalším významným druhem placené reklamy je reklama na sociálních sítích, která zahrnuje platformy jako Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter. Tyto reklamy mohou být cíleny na základě demografických údajů, zájmů a chování uživatelů, což umožňuje velmi přesné zaměření na specifické publikum. Existují také native ads nebo nativní reklamy, které se přirozeně integrují do obsahu webových stránek nebo aplikací, čímž vytvářejí méně rušivý uživatelský zážitek. Kromě toho je zde retargeting, kde se reklamy zobrazují uživatelům, kteří již navštívili váš web nebo interagovali s vaší značkou, což může zvýšit pravděpodobnost konverze. Každý z těchto druhů placené reklamy má své výhody a může být efektivní součástí digitální marketingové strategie.

Chcete, aby váš web dosahoval vyšších pozic ve vyhledávačích a přilákal více návštěvníků? Využijte naši službu Optimalizace webových stránek a získejte konkurenční výhodu! Naši odborníci vám pomohou zlepšit rychlost načítání stránek, optimalizovat obsah na klíčová slova a zajistit, že váš web bude uživatelsky přívětivý a vyhledávači ho budou milovat. Kontaktujte nás ještě dnes a začněte s transformací svého webu na efektivní nástroj pro získávání nových zákazníků!

Potřebujete spolehlivé a rychlé internetové připojení pro svou firmu? Naše služba Internet pro firmy je ideálním řešením pro podnikatele, živnostníky a malé firmy. Nabízíme stabilní připojení, které zajišťuje nepřetržitý provoz a podporu vašich obchodních aktivit. Vyzkoušejte naši službu a získejte spolehlivý internet, na který se můžete spolehnout. Více informací naleznete na naší stránce Internet pro firmy. Kontaktujte nás a zajistěte své firmě stabilní připojení již dnes!

Výhody SEO oproti PPC

PPC je efektivní nástroj digitálního marketingu, který může výrazně zvýšit návštěvnost vašeho webu a zlepšit konverze. Při správném nastavení a optimalizaci může PPC kampaň přinést vysokou návratnost investice a pomoci vám dosáhnout vašich marketingových cílů. Pokud potřebujete pomoc s nastavením PPC kampaní, neváhejte se obrátit na odborníky z Kolman.it, kteří vám rádi pomohou dosáhnout nejlepších výsledků.

Zvýšení online viditelnosti SEO Praha Vinohrady

Dlouhodobé výsledky

SEO poskytuje trvalé zlepšení viditelnosti webu. Jakmile dosáhnete vysokých pozic v organických výsledcích, můžete tam zůstat dlouho s minimálními náklady.

Přilákání cílených zákazníků​ Praha Vinohrady

Vyšší důvěryhodnost a autorita

Weby, které se umisťují vysoko v organických výsledcích, jsou považovány za důvěryhodnější a autoritativnější, což vede k vyšší míře prokliků (CTR) a lepšímu zapojení návštěvníků.

Rozšíření tržního dosahu Praha Vinohrady

Nižší dlouhodobé náklady

Počáteční investice do SEO může být vyšší, ale dlouhodobě jsou náklady nižší než u PPC, protože neplatíte za každé kliknutí.

Rozšíření tržního dosahu Praha Vinohrady

Širší pokrytí klíčových slov

SEO umožňuje optimalizovat obsah pro širokou škálu klíčových slov bez dodatečných nákladů, což zvyšuje šance na přivedení relevantní návštěvnosti.

Zvýšení online viditelnosti SEO Praha Vinohrady

Trvalý přínos optimalizace obsahu

Optimalizovaný obsah může přivádět návštěvnost po mnoho let, což je výhodné oproti PPC, které vyžaduje neustálé investice.

Přilákání cílených zákazníků​ Praha Vinohrady

Lepší uživatelská zkušenost

SEO často zahrnuje zlepšení rychlosti načítání stránek, mobilní optimalizace a kvalitní obsah, což vede k lepší uživatelské zkušenosti a vyšší míře konverzí.

Rozšíření tržního dosahu Praha Vinohrady

Vyšší míra prokliků (CTR)

Organické výsledky mají často vyšší míru prokliků než placené reklamy, protože uživatelé více důvěřují neplaceným odkazům.

SEO nabízí mnoho výhod oproti PPC, včetně dlouhodobé udržitelnosti, vyšší důvěryhodnosti a nižších dlouhodobých nákladů. Pokud potřebujete pomoc se SEO, kontaktujte nás.

Optimalizace seo praha vinohrady

S optimalizací SEO bude váš web nejen vidět, ale především prodávat

Nechejte svůj web pracovat na plné obrátky s našimi osvědčenými SEO strategiemi.

Optimalizaci SEO provádíme tak, aby posunuly váš web na přední pozice ve vyhledávačích a zvýšily tak jeho viditelnost a přitažlivost pro potenciální zákazníky.

Klíčová slova a tržní analýza

Spolu s vámi identifikujeme správná klíčová slova a analýzu relevantní konkurence pro váš obor.

On-page SEO

Detailní přehled technik on-page SEO, včetně optimalizace obsahu a meta tagů.

Off-page SEO

Budování kvalitních zpětných odkazů a zvyšování autority vašeho webu.

Lokální SEO

Specifika optimalizace pro lokální vyhledávání a zvýšení viditelnosti v lokálních výsledcích.

Získejte bezplatnou konzultaci SEO optimalizace​ v Praze

Setkejme se a sladíme vaše požadavky, očekávání a rozpočet – vždy s cílem dosáhnout nejlepšího možného řešení.

Poznejte náš tým: Jsme experti na SEO, digitální marketing a grafický design.

Kancelář: Praha 2 - Vinohrady

Nejste si jistí, kde začít, nebo jak může SEO pomoci vašemu podnikání? Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si nezávaznou konzultaci. Společně najdeme cestu k vašemu online úspěchu.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Digitální marketing

SEO služby

kolman.it

Mám zájem o SEO

Vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme, abychom probrali, jak vám SEO a naše služby mohou pomoci růst.

Kolman.it logo SEO Optimalizace